نخستین گردهمایی طرح کتب جدید التالیف در تاریخ 11/11/90 در دبستان حضرت رقیه(س) برگزار میشود.

آدرس:تهران-رباط کریم-بهارستان-ناحیه 1-شهرک قلعه میر-20متری فتح